РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ Електронна комерція

Викладач: Приварникова Ірина Юріївна
Предмет:
Рік видання: 2020
Автор: Приварникова І.Ю.
Спеціалізація:

073 Менеджмент

Опис:
рівень вищої освіти перший (бакалаврський) галузь знань 07 Управління та адміністрування спеціальність 073 Менеджмент вид дисципліни вибіркова

[скачано: 2]