НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС ДИСЦИПЛІНИ Інтерактивний маркетинг

Викладач: Дронова Тетяна Сергіївна
Рік видання: 2020
Автор: Дронова Т.С.
Спеціалізація:

075 Маркетинг

Опис:
Рівень вищої освіти Перший (бакалаврський) рівень Галузь знань 07 Управління та адміністрування Спеціальність 075 Маркетинг Освітня програма Маркетинг

[скачано: 1]