Програма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітнім рівнем бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за спеціальністю 016 Спеціальна освіта (Освітня програма - Спеціальна освіта)

Викладач: Ніколенко Людмила Миколаївна
Предмет:
Рік видання: 2019
Автор: Ніколенко Л.М.
Спеціалізація:

016 Спеціальна освіта

Опис:
Фахове випробування – форма вступного випробування для вступу на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, яка передбачає перевірку здатності до опанування освітньої програми першого (бакалаврського) рівня вищої освіти на основі здобутих раніше компетентностей. Результати фахового вступного випробування зараховуються для конкурсного відбору осіб, які на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста вступають на навчання для здобуття ступеня бакалавра. Приймальна комісія Університету допускає до участі у конкурсному відборі осіб, які за результатом фахового вступного випробування отримали не менше 110 балів (за шкалою від 100 до 200 балів). Програма фахового випробування для вступу на навчання за освітнім рівнем бакалавра за спеціальністю 016 Спеціальна освіта (Освітня програма-Спеціальна освіта) містить питання з таких навчальних дисциплін підготовки молодшого спеціаліста за педагогічними спеціальностями: Педагогіка та Історія педагогіки.

[скачано: 4]