НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС ДИСЦИПЛІНИ ОРГАНІЗАЦІЯ ВЕДЕННЯ ПЕРЕГОВОРІВ

Викладач: Лисенко Олена Олексіївна
Рік видання: 2020
Автор: Лисенко О.О.
Спеціалізація:

075 Маркетинг

Опис:
Рівень вищої освіти Перший (бакалаврський) Галузь знань 07 Управління та адміністрування Спеціальність 075 Маркетинг Освітня програма Маркетинг

[скачано: 1]