Конспект лекцій з курсу "Математична економіка"

Викладач: Притоманова Ольга Михайлівна
Рік видання: 2019
Автор: О.М. Притоманова, В.А. Турчина
Спеціалізація:

124 Системний аналіз

Опис:
Викладено питання методології, методики та інструментарію побудови економічних моделей. Представлені концептуальні засади математичного моделювання економіки, наведена систематизація класичних математичних моделей економіки, сутність алгоритмічного моделювання в економіці та підприємництві, методика побудови моделей поведінки споживачів, виробників та їх взаємодії, методика створення економіко-математичної моделі міжгалузевого балансу, методика створення традиційних та спеціальних моделей макроекономіки. Призначено для студентів ДНУ, які навчаються за спеціальністю Системний аналіз, а також для науковців, спеціалістів у галузі математики та її застосування.

[скачано: 23]