Методичні вказівки щодо вивчення дисципліни

Викладач: Редько Вікторія Євгенівна
Рік видання: 2014
Автор: Редько В.Є.
Спеціалізація:
Опис:

Самостійна робота студентів передбачає:
підготовку до аудиторних занять;
поглиблене вивчення літератури на задану тему й пошук додаткової інформації;
переклад іноземних джерел установленої тематики;
виконання індивідуального творчого завдання з навчальної дисципліни протягом семестру;
самостійна робота над окремими темами навчальних дисциплін;
підготовка й оформлення схем, діаграм та інших завдань графічного характеру;
обробка та підготовка огляду опублікованих статей у спеціалізованих та інших виданнях;
підготовка до всіх видів контрольних робіт;
підготовка до підсумкової державної атестації;
робота в студентських наукових гуртках, участь у семінарах тощо

[скачано: 23]