Методичні вказівки щодо вивчення дисципліни

Викладач: Редько Вікторія Євгенівна
Рік видання: 2014
Автор: Редько В.Є.
Спеціалізація:
Опис:

Уміщений теоретичний матеріал, що розкриває сутність туризму як виду господарської діяльності та особливості формування туристичної політики України. Виходячи зі змісту робочої програми навчальної дисципліни «Основи туризмознавства», цей посібник передбачає допомогу студентам в опануванні теоретичних знань і практичних навичок з організації туристичної діяльності. Подано завдання для самостійної роботи, тести й задачі для перевірки знань.
Для студентів першого курсу ДНУ, які навчаються за напрямом підготовки 6.140103 «Туризм».

[скачано: 99]