Практикум з вищої математики за темою «Iнтегральне числення функцій багатьох змінних»

Викладач: Вакарчук Михайло Борисович
Рік видання: 2021
Автор: Біліченко Р.О., Вакарчук М.Б.
Спеціалізація:

014.04 Середня освіта (Математика)

172 Телекомунікації та радіотехніка

123 Комп'ютерна інженерія

014.04 Середня освіта (Математика), другий (магістерський) рівень вищої освіти

104 Фізика та астрономія

105 Прикладна фізика та наноматеріали

153 Мікро- та наносистемна техніка

172 Телекомунікації та радіотехніка

Опис:
Наведені основні методи розв’язування задач на інтегральне числення функції багатьох змінних. Для студентів університету, що вивчають курси «Вища математика» і «Математичний аналіз».

[скачано: 4]