Посібник з дисципліни«Задачі з параметрами»

Викладач: Лескевич Тетяна Юріївна
Рік видання: 2020
Автор: Біліченко Р.О., Лескевич Т.Ю.
Спеціалізація:

014.04 Середня освіта (Математика)

014.04 Середня освіта (Математика), другий (магістерський) рівень вищої освіти

Опис:
Даний посібник призначено для студентів спеціальності «Середня освіта (Математика)», що вивчають дисципліну «Задачі з параметрами». Посібник містить короткі теоретичні відомості, що необхідні для розв’язання задач з параметрами різних типів, приклади розв’язання характерних задач кожного типу та набір задач для самостійного розв’язання, що може бути використаний для індивідуальних завдань студентів денної та заочної форм навчання або для проведення практичних занять та контрольних робіт..

[скачано: 2]