Посібник до вивчення курсу "Аналіз на багатовидах"

Викладач: Пасько Анатолій Миколайович
Рік видання: 2020
Автор: Пасько А.М.
Спеціалізація:

111 Математика

Опис:
Посібник присвячено введенню і детальному розбору одного з центральних понять сучасної науки – поняттю гладкого багатовиду. Також уміщено поняття підбагатовиду та тісно пов’язане з ним поняття гладкого багатовиду з краєм, необхідне для багатовимірного узагальнення формули Стокса. Посібник містить значну кількість прикладів та іллюстрацій, необхідних для кращого розуміння введених у тексті понять. Призначено для студентів другого освітнього рівня (магістр) спеціальності 111 «Математика».

[скачано: 2]