СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК ТЕОРІЇ ОПТИМАЛЬНОГО РОЗБИТТЯ МНОЖИН. ТЕОРЕТИЧНІ І ПРАКТИЧНІ ЗАСТОСУВАННЯ

Опис:
Викладено історію становлення, структуру та основні напрями сформованої до сьогодні математичної теорії оптимального розбиття множин, яку розробила протягом останніх пʼятдесяти років авторка із представниками її наукової школи. Показані приклади застосування результатів цієї теорії до розвʼязання широкого спектру різних за своєю природою теоретичних і практичних оптимізаційних задач, які зводяться до неперервних моделей оптимального розбиття множин. Наведено повний хронологічний покажчик наукових праць авторки та її учнів, а також оригінали деяких праць, засадничих для різних напрямів теорії. Визначено напрями подальшого розвитку теорії оптимального розбиття множин.

[скачано: 6]