НЕЧІТКІ ЗАДАЧІ ОПТИМАЛЬНОГО РОЗБИТТЯ МНОЖИН ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ АЛГОРИТМИ ЗАСТОСУВАННЯ

Викладач: Кісельова Олена Михайлівна
Рік видання: 2020
Автор: О.М. Кісельова, Л.Л. Гарт, О.М. Притоманова, Н.В. Балейко
Спеціалізація:
Опис:
Монографія присвячена подальшому розвитку теорії оптимального розбиття множин, що є новим розділом нескінченновимірного математичного програмування з булевими змінними, у напряму розробки теорії, методів і алгоритмів розв’язання нечітких задач оптимального розбиття в ускладнених постановках, у яких для розкриття невизначеності застосовуються теорія нечітких множин та нечіткі нейронні мережі. Розроблені нові ефективні алгоритми для числової реалізації обґрунтованих методів розв’язання нечітких задач оптимального розбиття множин, складовими частинами яких є r-алгоритм Н.З. Шора та нейронечіткі технології. Створені комплекси комп’ютерних програм для реалізації розроблених алгоритмів та проведено експериментальне дослідження їх ефективності на модельних задачах.