ТЕОРИЯ ОПТИМАЛЬНОГО РАЗБИЕНИЯ МНОЖЕСТВ В ЗАДАЧАХ РАСПОЗНАВАНИЯ ОБРАЗОВ, АНАЛИЗА И ИДЕНТИФИКАЦИИ СИСТЕМ

Викладач: Кісельова Олена Михайлівна
Рік видання: 2015
Автор: Кісельова О.М., Коряшкина Л.С., Ус С.А.
Спеціалізація:
Опис:
Викладено основні положення математичної теорії неперервних задач оптимального розбиття множин n-вимірного евклідового простору, які належать до некласичних задач нескінченновимірного математичного програмування. Розглянуто лінійні, нелінійні моделі, а також задачі, розв’язувані в умовах невизначеності. Особливу увагу приділено практичним застосуванням, серед яких можна виділити задачі прийняття рішень і розпізнавання образів, ідентифікації динамічних систем. Для фахівців у сфері обчислювальної та прикладної математики, науковців, аспірантів і студентів, які цікавляться сучасними проблемами теорії оптимізації, у тому числі недиференційовної, математичним моделюванням, проблемами територіального планування, оптимального розміщення об’єктів різної природи в заданому регіоні, іншими задачами, пов’язаними із розбиттям множин довільної структури або форми на підмножини.