НЕПРЕРЫВНЫЕ ЗАДАЧИ ОПТИМАЛЬНОГО РАЗБИЕНИЯ МНОЖЕСТВ И г-АЛГОРИТМЫ

Викладач: Кісельова Олена Михайлівна
Рік видання: 2015
Автор: Кісельова О.М., Коряшкина Л.С.
Спеціалізація:
Опис:
У математичному апараті, що застосовується для дослідження і розв'язання неперервних задач оптимального розбиття множин, особливе місце займають сучасні методи недиференційовної оптимізації, зокрема, г-алгоритм Шора і різні його модифікації. У монографії розглядаються різні класи неперервних задач оптимального розбиття множин та споріднених до них за постановкою неперервних задач оптимального кульового покриття. Показується, яким чином в кожному окремому випадку задача нескінченновимірної оптимізації може бути зведена до задачі оптимізації негладкої функції скінченного числа змінних. Велика увага приділяється практичним застосуванням теорії оптимального розбиття множин і г -алгоритмів. Для фахівців в галузі математичного програмування, обчислювальної та прикладної математики, а також студентів і аспірантів відповідних спеціальностей.

[скачано: 1]