Скінченноелементний аналіз пружно-пластичного стану площини з еліптичним включенням при наявності міжфазної тріщини

Викладач: Лобода Володимир Васильович
Предмет:
Рік видання: 2020
Автор: Адлуцький В. Я., Лобода В. В.
Спеціалізація:
Опис:
Розглядається задача про визначення пружно-пластичного напружено-деформованого стану матриці з еліптичним включенням з іншого матеріалу при наявності дугової тріщини на межі поділу під дією механічних зусиль, прикладених на нескінченності, які можуть бути довільним чином орієнтовані відносно тріщини. Допускається виникнення контактних макрозон між берегами тріщини. Прийнято модель ізотропного зміцнення матеріалів з дволанковою апроксимацією кривих «напруження – деформація». Розглядаються числові розв’язки пружних і пружно-пластичних задач. Відмічається зростання розбіжностей між цими результатами в міру переходу від пружного до пружно-пластичного стану в процесі зростання рівня навантаження