ВИБІР РАЦІОНАЛЬНИХ ПАРАМЕТРІВ ПІДКРІПЛЮЮЧИХ ЕЛЕМЕНТІВ ПРИ КОМП’ЮТЕРНОМУ МОДЕЛЮВАННІ ПОВЕДІНКИ ЦИЛІНДРИЧНОЇ ОБОЛОНКИ З ДВОМА ПРЯМОКУТНИМИ ОТВОРАМИ

Викладач: Гарт Етері Лаврентіївна
Предмет:
Рік видання: 2019
Автор: Е. Л. Гарт, Б. І. Терьохін
Спеціалізація:
Опис:
Досліджено напружено-деформований стан тонкостінної циліндричної оболонки з двома прямокутними отворами та чотирма видами включень. На основі проведеного скінченно-елементного аналізу визначено вплив форми, розмірів та матеріалу включень на напружено-деформований стан оболонки в місцях локальних концентраторів напружень. Подано рекомендації щодо зниження концентрації напружень. Ключові слова: тонкостінна циліндрична оболонка, прямокутні отвори, включення, підкріплення, напруження, деформації, коефіцієнт концентрації напружень, метод скінченних елементів.