КОМП’ЮТЕРНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ЗАДАЧІ ДВОШАРОВОГО ПІДКРІПЛЕННЯ

Викладач: Гарт Етері Лаврентіївна
Предмет:
Рік видання: 2020
Автор: Е. Л. Гарт, А. Г. Пацюк, В. С. Бейцун
Спеціалізація:
Опис:
Здійснено комп’ютерне моделювання напружено-деформованого стану плоского елемента пружного неоднорідного середовища з центрально розташованим круговим отвором та одним/двома кільцевими підкріпленнями при використанні методу скінченних елементів. Досліджено вплив двошарового підкріплення кругового отвору у матриці на напружено-деформований стан пластини, що знаходиться в умовах одновісного розтягу, за різних механічних властивостей матеріалу матриці і включень та кількості підкріплень. Ключові слова: пружне неоднорідне середовище; напружено-деформований стан; круговий отвір; двошарове підкріплення; контактна границя; коефіцієнт концентрації напружень; метод скінченних елементів.

[скачано: 1]