АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ МЕХАНІКИ. Розділ 7 Оптимальне проектування та експериментальні дослідження елементів тонкостінних конструкцій

Викладач: Дзюба Анатолій Петрович
Предмет:
Рік видання: 2018
Автор: А.П. Дзюба, В.С. Гудрамович, В.М. Сіренко, Ю.М. Селіванов, О.А. Дзюба, І.А. Сафронова
Спеціалізація:
Опис:
Широке застосування оболонкових і пластинчатих (зокрема підсилених стержневим силовим набором) елементів конструкцій у різних галузях техні-ки та підвищений рівень вимог до їх міцністних та вагових показників (що має особливе значення для ракетно-космічної галузі) обумовлює необхідність розробки нових більш досконалих матема-тичних моделей, достатньо достовірних та маловитратних методів їх прямого розрахунку. Цим питанням і присвячений даний розділ монографії. Рекомендується для аспірантів та студентів спеціальності «Прикладна математика» Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара.

[скачано: 2]