Методичні рекомендації до самостійної роботи з вивчення дисципліни «Математичне моделювання»

Викладач: Гарт Етері Лаврентіївна
Предмет:
Рік видання: 2021
Автор: Е. Л. Гарт
Спеціалізація:
Опис:
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до самостійної роботи з вивчення дисципліни “Математичне моделювання” для здобувачів вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня спеціальності 113 Прикладна математика. Рекомендовано вченою радою механіко-математичного факультету 25 червня 2021р., протокол №11

[скачано: 4]