Лабораторний практикум з дисципліни «Вибрані методи математичного моделювання»

Викладач: Гарт Етері Лаврентіївна
Предмет:
Рік видання: 2021
Автор: Е. Л. Гарт
Спеціалізація:
Опис:
ЛАБОРАТОРНИЙ ПРАКТИКУМ з дисципліни «Вибрані методи математичного моделювання» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 113 Прикладна математика. Рекомендовано вченою радою механіко-математичного факультету 25 червня 2021р., протокол №11

[скачано: 12]