Ландшафтний фітодизайн з основами біотехнології

Викладач: Кабар Анатолій Миколайович
Рік видання: 2021
Автор: А. М. Кабар, Ю. В. Лихолат, І. О. Зайцева, О. О. Дідур, О. Є. Пахомов, Л. П. Кузьміна, І. М. Коваленко, Т. В. Скляр, Т. Ю. Лихолат
Спеціалізація:

091 Біологія PhD Біологія

091 Біологія. Магістр Біологія

101 Екологія

Опис:
Розглянуто основні етапи розвитку світового ландшафтного мистецтва, принципи, за якими створюють ландшафтні композиції, стадії їх формуван- ня, особливості створення різних компонентів садово-паркового господарс- тва та їх функціональну роль, нормативні вимоги до проєктувальної доку- ментації, висвітлено роль ландшафту та різних його елементів у ландшафт- ному будівництві. Для студентів вищих навчальних закладів спеціальності «Біологія». Може бути корисний для аспірантів, наукових співробітників.

[скачано: 12]