Методичні рекомендації до виконання дипломних робіт здобувачами першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 121 Інженерія програмного забезпечення

Викладач: Байбуз Олег Григорович
Рік видання: 2021
Автор: Мацуга О.М., Божуха Л.М.
Спеціалізація:

121 Інженерія програмного забезпечення (бакалавр)

Опис:
Уміщено настанови щодо структури, наповнення та оформлення дипломної роботи, описано процедуру підготовки та захисту цієї роботи. Наведено зразки структурних елементів роботи (титульного аркуша, завдання, реферату, анотації) та супровідних документів (відгуку керівника, рецензії, висновку щодо перевірки роботи на плагіат). Для здобувачів вищої освіти, які навчаються у Дніпровському національному університеті імені Олеся Гончара за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти за спеціальністю 121 Інженерія програмного забезпечення.

[скачано: 24]