Методичні рекомендації до написання та оформлення курсових робіт за спеціальністю 016 спеціальна освіта (для студентів 2 курсу)

Викладач: Ніколенко Людмила Миколаївна
Рік видання: 2022
Автор: Ніколенко Л.М., Ісаченко В.О., Василенко І.М., Чернега А.О.
Спеціалізація:

016 Спеціальна освіта

Опис:
У навчально-методичному посібнику викладено основні вимоги до написання написання та оформлення курсових робіт здобувачів вищої освіти другого року навчання за спеціальністю 016 Спеціальна освіта. Висвітлено питання методології наукового педагогічного дослідження теоретичного характеру, яке здійснюють студенти 2 курсу за першим, бакалаврським, рівнем вищої освіти. Розкрито вимоги до технічного оформлення курсової роботи та презентації її основних положень і результатів. Подано зразки оформлення таблиць, рисунків, списку використаних джерел. У посібнику розкрито етапи самостійного виконання курсової роботи, наводиться алгоритм представлення її основних положень та результатів. Видання підготовлене відповідно до ДСТУ 8302:2015 : «Документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура і правила оформлення». Призначено для студентів 2 року навчання за першим, бакалаврським, рівнем вищої освіти, наукових керівників та усіх, хто цікавиться науковими дослідженнями у сфері педагогіки.

[скачано: 8]