Методичні рекомендації до написання та оформлення курсових робіт за спеціальністю 016 спеціальна освіта (для студентів 3 курсу)

Викладач: Ніколенко Людмила Миколаївна
Рік видання: 2022
Автор: Ніколенко Л. М., Липа В.О., Чернега А.О.
Спеціалізація:

016 Спеціальна освіта

Опис:
У навчально-методичному посібнику викладено основні вимоги до написання та оформлення курсових робіт здобувачів вищої освіти третього (другого – за ОКР «молодший спеціаліст») року навчання за спеціальністю 016 Спеціальна освіта. Висвітлено питання методології наукового педагогічного дослідження емпіричного характеру, яке здійснюють студенти 3 курсу (2 курсу – за ОКР «молодший спеціаліст») за першим, бакалаврським, рівнем вищої освіти. Розкрито вимоги до технічного оформлення курсової роботи та презентації її основних положень і результатів. Подано зразки оформлення таблиць, рисунків, списку використаних джерел. У посібнику розкрито етапи самостійного виконання курсової роботи, наводиться алгоритм представлення її основних положень та результатів. Видання підготовлене відповідно до ДСТУ 8302:2015 : «Документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура і правила оформлення». Призначено для студентів третього року навчання (другого – за ОКР «молодший спеціаліст») за першим, бакалаврським, рівнем вищої освіти, наукових керівників та усіх, хто цікавиться науковими дослідженнями у сфері педагогіки.

[скачано: 1]