Методичні рекомендації щодо проходження переддипломної практики та оформлення звітної документації для студентів спеціальності 292 Міжнародні економічні відносини (освітньо-професійна програма «Міжнародна економіка») за другим (магістерським) рівнем вищої освіти

Викладач: Михайленко Ольга Геннадіївна
Рік видання: 2018
Автор: Михайленко О.Г., Краснікова Н.О.
Спеціалізація:

292 Міжнародні економічні відносини (міжнародна економіка) (магістр)

Опис: