Методичні рекомендації щодо проходження переддипломної практики для студентів спеціальності 292 Міжнародні економічні відносини (освітня програма «Міжнародна економіка») першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

Викладач: Михайленко Ольга Геннадіївна
Рік видання: 2021
Автор: Михайленко О.Г., Краснікова Н.О.
Спеціалізація:

292 Міжнародні економічні відносини (міжнародна економіка) (бакалавр)

Опис:

[скачано: 2]