Методичні рекомендації до написання кваліфікаційних робіт

Викладач: Редько Вікторія Євгенівна
Рік видання: 2021
Автор: Редько В.Є., Самойленко А.О.
Спеціалізація:

242 Туризм

Опис:
Наведено вимоги щодо порядку виконання та захисту кваліфікаційної роботи здобувача вищої освіти за першим (бакалаврським) рівнем. Роз’яснено структуру кваліфікаційної роботи, вимоги до її оформлення та захисту. Для студентів ДНУ, які навчаються за спеціальністю 242 Туризм.