Робоча програма з «Навчальної практики: волонтерської» 2019

Викладач: Ніколенко Людмила Миколаївна
Рік видання: 2021
Автор: Ніколенко Л.М., Бондаренко З.П.
Спеціалізація:

016 Спеціальна освіта

Опис:
Навчальна практика: волонтерська є наступним після теоретичних, практичних занять та первинним практичним волонтерським досвідом, що забезпечує перехід від теоретичного навчання і первинної взаємодії з дітьми з особливими освітніми потребами в межах діяльності Центру соціальних ініціатив і волонтерства ДНУ до ознайомлення з різними аспектами практичної професійної діяльності здобувачів вищої освіти. Метою практики є закріплення і поглиблення первинних теоретичних та практичних знань студентів, ознайомлення зі специфікою організації та здійснення взаємодії з особами з особливостями психофізичного розвитку, формування у студентів професійних умінь і навичок прийняття самостійних рішень під час виконання конкретної роботи на волонтерських засадах. Основними завданнями навчальної волонтерської практики, що визначають специфіку її організації та здійснення щодо інших видів практичного навчання в ДНУ, є підготовка здобувачів вищої освіти до проходження наступного виду практики: виробничої педагогічної; формування професійних педагогічних якостей молодого фахівця через широке залучення здобувачів вищої освіти до взаємодії з дітьми з особливими освітніми потребами в умовах закладів освіти та/або громадських організацій для дітей з ООП, центрів розвитку дитини, закладів позашкільної освіти та інших закладів, які відвідують діти з особливими освітніми потребами; закріплення та поглиблення теоретичних знань, одержаних під час вивчення навчальних дисциплін професійного спрямування.

[скачано: 4]