Методичні рекомендації з організації та проведення навчальної волонтерської практики для студентів 3 курсу (2019)

Викладач: Ніколенко Людмила Миколаївна
Рік видання: 2021
Автор: Ніколенко Л.М., Бондаренко З.П.
Спеціалізація:

016 Спеціальна освіта

Опис:
У навчально-методичному посібнику викладено основні вимоги до організації і проведення навчальної волонтерської практики здобувачів вищої освіти третього року навчання за спеціальністю 016 Спеціальна освіта. Наведено обов’язки практиканта, обсяг і перелік видів робіт, які мають бути виконані у період практики. Розкрито вимоги до змісту практики та результатів її оформлення. Подано зразки оформлення матеріалів, критерії оцінювання результатів практики. Призначено для студентів третього року навчання за першим, бакалаврським, рівнем вищої освіти спеціальності 016 Спеціальна освіта, викладачів та керівників навчальної волонтерської практики.

[скачано: 3]