МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ ІЗ КУРСУ «АЛГОРИТМИ І СТРУКТУРИ ДАНИХ»

Викладач: Сердюк Марина Євгеніївна
Рік видання: 2021
Автор: ст. викл. О. В. Верба, канд. техн. наук, доц. М. Є. Сердюк, асист. С. Ф. Сірик,
Спеціалізація:

113 Прикладна математика - ОПП "Комп’ютерне моделювання та технології програмування" (Бакалавр)

Опис:
Уміщено відомості щодо виконання та оформлення лабораторних робіт із курсу «Алгоритми і структури даних». Для кожної роботи наведено стислі теоретичні відомості, порядок виконання, вимоги, загальні та індивідуальні завдання, перелік контрольних запитань. Наведено загальні вимоги до оформлення звітів і умови зарахування робіт. Для здобувачів вищої освіти за спеціальністю «Прикладна математика».

[скачано: 17]