Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт із дисципліни «Інформаційні та комунікаційні технології»

Викладач: Сафронова Інга Анатоліївна
Рік видання: 2022
Автор: канд. техн. наук, доц. М.Є. Сердюк, канд. физ.-мат. наук, доц. І. А. Сафронова, асист. С.Ф. Сірик, асист. Н.М. Лисиця
Спеціалізація:

014.04 Середня освіта (Математика)

111 Математика

112 Статистика

223 Бакалаврат Медсестринство

224 Бакалаврат Технології медичної діагностики та лікування

229 Бакалаврат Громадське здоров'я

231 Бакалаврат Соціальна робота

113 Прикладна математика - ОПП "Комп’ютерне моделювання та технології програмування" (Бакалавр)

102 Хімія

161 Хімічні технології та інженерія (б)

162 Біотехнологія та біоінженерія

224 Технології медичної діагностики та лікування

081 Право

Опис:
Наведено стислі теоретичні та практичні відомості з курсу «Інформаційні та комунікаційні технології». Запропоновано лабораторні роботи та вказівки до їх виконання. Призначено для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня природничих та гуманітарних спеціальностей ДНУ.

[скачано: 25]