МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИКОНАННЯ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ (для здобувачів освіти другого (магістерського) рівня освітньо-професійної програми «Комп’ютерна механіка» за спеціальністю 113 Прикладна математика)

Викладач: Ходанен Тетяна Володимирівна
Предмет:
Рік видання: 2022
Автор: Ходанен Т.В.
Спеціалізація:
Опис:
У методичних рекомендаціях висвітлено основні вимоги до оформлення кваліфікаційної роботи та зазначено етапи підготовки її до захисту. Призначено для здобувачів освіти другого (магістерського) рівня освітньопрофесійної програми «Комп’ютерна механіка» за спеціальністю 113 Прикладна математика Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара при вивченні теми «Підготовка, оформлення та захист магістерської роботи» дисципліни «Методологія та організація наукових досліджень» та при виконанні та підготовці до захисту кваліфікаційної роботи.

[скачано: 1]