ЗДОБУВАЧАМ СТУПЕНЯ ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ: методичні поради щодо проходження атестації в ДНУ та підготовки документів до захисту дисертації

Викладач: Ходанен Тетяна Володимирівна
Предмет:
Рік видання: 2021
Автор: Ходанен Т.В.
Спеціалізація:
Опис:
У методичній розробці надано розгорнуту схему дій і терміни (строки) подання документів здобувачем ступеня доктора філософії у Дніпровському національному університеті імені Олеся Гончара, подано зразки деяких документів та корисні посилання на нормативні документи з питань присудження ступеня доктора філософії та академічної доброчесності. Дана розробка буде корисною як для здобувачів ступеня доктора філософії, так і для голів разових спеціалізованих вчених рад та відповідальних осіб із забезпечення діяльності спеціалізованих вчених рад.