Методичні рекомендації для підготовки до атестаційного екзамену здобувачів вищої освіти за першим (бакалаврським) рівнем за спеціальністю 161 Хімічні технології та інженерія

Викладач: Варлан Костянтин Єлисейович
Рік видання: 2022
Автор: К.Є.Варлан, М.А.Поджарський
Спеціалізація:

161 Хімічні технології та інженерія (б)

Опис:
Методичні рекомендації висвітлюють питання основних розділів фахових компонентів освітньо-професійної програми «Хімічні технології та інженерія» за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти, які винесені на атестаційний екзамен, та на які слід звернути увагу здобувачам бакалаврського ступеня за спеціальністю 161 Хімічні технології та інженерія при підготовці до атестації. Наведено список навчальної та методичної літератури, рекомендованої для підготовки до атестаційного екзамену.