Методичні вказівки до самостійної роботи з навчальної дисципліни «Фізика» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальностей 102 «Хімія», 103 «Науки про Землю»,106 «Географія», 122 «Комп'ютерні науки», 123 «Комп'ютерна інженерія», 124 «Системний аналіз», 144 «Теплоенергетика», 153 «Мікро- та наносистемна техника», 161 «Хімічні технології та інженерія», 172 «Телекомунікації та радіотехніка», 014.06 «Середня освіта (Хімія)», 014.07 «Середня освіта (Географія)»

Викладач: Кушнерьов Олександр Ігорович
Предмет: Фізика
Рік видання: 2022
Автор: Кушнерьов О.І.
Спеціалізація:

014 Середня освіта (географія)

124 Системний аналіз

014 Середня освіта (Фізика)

104 Фізика та астрономія

105 Прикладна фізика та наноматеріали

122 Комп'ютерні науки

153 Мікро- та наносистемна техніка

172 Телекомунікації та радіотехніка

014.06 Середня освіта (Хімія)

102 Хімія

103 Науки про Землю

161 Хімічні технології та інженерія (б)

Опис:
Методичні вказівки містять мету, завдання та зміст дисципліни, цілі та основні завдання самостійної роботи, теми занять, питання для самостійного опрацювання, задачі для самостійного розв’язання, список літератури.

[скачано: 3]