Методичні вказівки до самостійної роботи з навчальної дисципліни «Механіка» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальностей 104 «Фізика та астрономія», 105 «Прикладна фізика та наноматеріали», 014.08 «Середня освіта (Фізика)»

Викладач: Кушнерьов Олександр Ігорович
Предмет: Механіка
Рік видання: 2022
Автор: Кушнерьов О.І.
Спеціалізація:

014 Середня освіта (Фізика)

104 Фізика та астрономія

105 Прикладна фізика та наноматеріали

Опис:
Методичні вказівки містять мету, завдання та зміст дисципліни, цілі та основні завдання самостійної роботи, теми занять, питання для самостійного опрацювання, задачі для самостійного розв’язання, список літератури.

[скачано: 5]