Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт із дисципліни «Оптика»

Викладач: Сєтов Євген Анатолійович
Предмет: Оптика
Рік видання: 2022
Автор: Є.А. Сєтов, А.О. Дяченко
Спеціалізація:

014 Середня освіта (географія)

144 Теплоенергетика

124 Системний аналіз

014 Середня освіта (Фізика)

104 Фізика та астрономія

105 Прикладна фізика та наноматеріали

122 Комп'ютерні науки

153 Мікро- та наносистемна техніка

172 Телекомунікації та радіотехніка

014.06 Середня освіта (хімія)

102 Хімія

103 Науки про Землю

161 Хімічні технології та інженерія (б)

Опис:
У методичних вказівках наведено опис лабораторних робіт з оптики. Надано короткі теоретичні основи, описано принцип роботи необхідних оптичних приладів, порядок виконання робіт та контрольні питання. Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальностей 104 Фізика та астрономія, 105 Прикладна фізика та наноматеріали, 014.08 Середня освіта (Фізика), 014 Середня освіта (Географія), 014 Середня освіта (Хімія), 102 Хімія, 103 Науки про Землю, 106 Географія, 122 Комп'ютерні науки, 124 Системний аналіз, 144 Теплоенергетика, 153 Мікро- та наносистемна техника, 161 Хімічні технології та інженерія, 172 Телекомунікації та радіотехніка.

[скачано: 4]