Лабораторний практикум з курсу «Електрика та магнетизм»

Викладач: Дяченко Анна Олександрівна
Рік видання: 2022
Автор: М.П. Трубіцин, А.О. Дяченко, Ю.Д. Крохмаль, Є.А. Сєтов
Спеціалізація:

014 Середня освіта (географія)

106 (6.040104) Географія

144 Теплоенергетика

124 Системний аналіз

014 Середня освіта (Фізика)

104 Фізика та астрономія

105 Прикладна фізика та наноматеріали

122 Комп'ютерні науки

153 Мікро- та наносистемна техніка

172 Телекомунікації та радіотехніка

102 Хімія

161 Хімічні технології та інженерія (б)

Опис:
Описано лабораторні роботи з фундаментального курсу фізики «Електрика та магнетизм», поставлені у фізичному практикумі. Наведено необхідні теоретичні відомості, методи досліджень, будову і принцип дії приладів, подано інструкції щодо порядку виконання лабораторних робіт, а також контрольні питання для самоперевірки. Призначений для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальностей 104 «Фізика та астрономія», 105 «Прикладна фізика та наноматеріали», 014.08 «Середня освіта (Фізика)», 014 Середня освіта (Географія), 014 Середня освіта (Хімія), 102 Хімія, 103 Науки про Землю, 106 Географія, 122 Комп'ютерні науки, 124 Системний аналіз, 144 Теплоенергетика, 153 мікро- та наносистемна техника, 161 Хімічні технології та інженерія, 172 Телекомунікації та радіотехніка

[скачано: 10]