Посібник до вивчення курсу «Давня та нова історія України (кінець ХVІІІ – початок ХХ ст.)»

Викладач: Світленко Сергій Іванович
Рік видання: 2022
Автор: Світленко Сергій Іванович
Спеціалізація:

014.03 Бакалавр "Освітня програма СЕРЕДНЯ ОСВІТА (ІСТОРІЯ)"

032 (бакалавр) Історія та археологія (бакалавр)

Опис:
Уміщено основні теоретичні засади, навчальну програму курсу, плани практичних занять, методичні настанови до їх проведення, завдання до самостійної роботи студентів та перелік екзаменаційних питань. Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня ІІ спеціальностей 014.03 Середня освіта (Історія) та 032 Історія та археологія історичного факультету, студентів Центру заочної та вечірньої форм навчання ДНУ.

[скачано: 2]