Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Основна іноземна мова» Meals. Methods of cooking

Викладач: Новікова Ольга Вікторівна
Рік видання: 2022
Автор: Новікова О.В., Суіма І.П.
Спеціалізація:

035.04 Германські мови та літератури (переклад включно), перша - англійська

Опис:
Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Основна іноземна мова» Meals. Methods of cooking