АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ФІЛОЛОГІЇ ХХІ ст.: МОВОЗНАВЧИЙ АСПЕКТ (ЛЕКЦІЙНІ, ПРАКТИЧНІ, САМОСТІЙНІ ЗАНЯТТЯ ТА ТЕСТИ)

Викладач: Шепель Юрій Олександрович
Рік видання: 2021
Автор: Шепель Ю.О.
Спеціалізація:

035 Філологія (германські мови і літератури, переклад включно)

Опис:
Навчальний посібник містить огляд основних здобутків сучасних лінгвістичних теорій з проблем комунікативної, когнітивної, контрастивної, гендерної та функціональної лінгвістики, перелік питань практичних і самостійних занять, питання для самоконтролю та заліків, завдання до автентичних текстів, тести та список літератури. Для аспірантів, а також для всіх тих, хто цікавиться питаннями мовних явищ.

[скачано: 10]