Функціонально активні та інтелектуальні матеріали

Викладач: Панченко Тетяна Василівна
Предмет:
Рік видання: 2017
Автор: Т.В.Панченко, T.В.Крузіна, М.П.Трубіцин, С.О. Попов, Т.М.Бочкова
Спеціалізація:
Опис:
Подано основні уявлення про фізичні властивості, явища і процеси у функціонально активних та інтелектуальних матеріалах. Багато уваги приділено принципам роботи приладів, пристроїв і сенсорів функціональної електроніки, а також технологіям синтезу та вирощування монокристалів і плівок функціонально активних та інтелектуальних матеріалів. Для студентів природничих та фізико-технічних факультетів вищих навчальних закладів України, а також для більш широкого загалу студентів, аспірантів, викладачів і науковців, професійне спрямування яких пов’язано із проблемами приладобудівного матеріалознавства.