Посібник до вивчення курсу "Вища математика". Числові ряди

Викладач: Пасько Анатолій Миколайович
Рік видання: 2021
Автор: Пасько А.М.
Спеціалізація:

125 Кібербезпека

131 Прикладна механіка

134 Авіаційна і ракетно-космічна техніка (бакалавр)

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

172 Телекомунікації та радіотехніка

173 Авіоніка

Опис:
Посібник присвячено вивченню ознак збіжності числових рядів та деяких інших тверджень, пов’язаних зі збіжними числовими рядами. Теоретичний матеріал проілюстровано численними прикладами та низкою рисунків. Наприкінці наведено значну кількість задач, призначених для використання на практичних заняттях або для самостійної роботи студента. Для студентів фізико-технічного факультету, факультету фізики, електроніки та комп’ютерних систем. Може бути використано як допоміжна література до вивчення курсу «Математичний аналіз» студентами механіко-математичного факультету, факультету прикладної математики. Призначено для студентів як денної, так і заочної форм навчання.

[скачано: 3]