Методичні рекомендації щодо проходження виробничої практики здобувачами вищої освіти зі спеціальностей «Математика» та «Середня освіта (Математика)»

Викладач: Галайко Юлія Анатоліївна
Предмет:
Рік видання: 2022
Автор: Галайко. Ю. А., Конарева С. В., Ткаченко М. Є., Філіпова О. С., Ящук В. С.
Спеціалізація:

014.04 Середня освіта (Математика)

014.04 Середня освіта (Математика)

111 Математика

111 Математика

Опис:
Уміщено рекомендації щодо проходження виробничої практики здобувачами першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти зі спеціальностей 111 Математика та 014.04 Середня освіта (Математика). Додатки містять зразки оформлення титульного аркуша, угоди, щоденника практики тощо. Для здобувачів вищої освіти денної та заочної форм навчання механіко-математичного факультету, Навчально-методичного центра заочної та вечірньої форм навчання Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара.