Методичні вказівки до лабораторних та практичних занять за темою «Виробництво амонійної селітри». Видання 2

Викладач: Поджарський Михайло Абрамович
Рік видання: 2022
Автор: М.А.Поджарський, О.С.Парілов
Спеціалізація:

161 Хімічна технологія та інженерія

161 Хімічні технології та інженерія (б)

Опис:
Наведено властивості амонійної селітри, викладено коротку характеристику її виробництва включно з описом промислової технологічної схеми, методики лабораторного моделювання процесу її синтезу та виконання розрахунків. Призначено для методичного забезпечення дисциплін «Загальна хімічна технологія», «Екотехнологія». Для здобувачів вищої освіти ДНУ ім. Олеся Гончара, які навчаються за спеціальностями 161 Хімічні технології та інженерія, 102 Хімія.

[скачано: 5]