МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИКОНАННЯ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ ЗА ПЕРШИМ (БАКАЛАВРСЬКИМ) РІВНЕМ ДЛЯ СТУДЕНТІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 076 ПІДПРИЄМНИЦТВО, ТОРГІВЛЯ ТА БІРЖОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Викладач: Остапенко Тетяна Миколаївна
Предмет:
Рік видання: 2020
Автор: Остапенко Т.М.
Спеціалізація:

076 Підприємство, торгівля та біржова діяльність

Опис: