МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ПРОХОДЖЕННЯ ПЕРЕДДИПЛОМНОЇ ПРАКТИКИ СТУДЕНТАМИ ПЕНРШОГО (БАКАЛАВРСЬКОГО) РІВНЯ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 076 ПІДПРИЄМНИЦТВО, ТОРГІВЛЯ ТА БІРЖОВА ДІЯЛЬНІСТЬ «БІЗНЕС-АДМІНІСТРУВАННЯ»)

Викладач: Остапенко Тетяна Миколаївна
Предмет:
Рік видання: 2019
Автор: Остапенко Т.М.
Спеціалізація:

076 Підприємство, торгівля та біржова діяльність

Опис: