Дискретна математика. Практикум: навч. посібник

Викладач: Наконечна Тетяна Всеволодівна
Рік видання: 2019
Автор: Наконечна Т.В.
Спеціалізація:

113 Прикладна математика - ОПП "Комп’ютерне моделювання та технології програмування" (Бакалавр)

121 Інженерія програмного забезпечення (бакалавр)

123 Комп'ютерна інженерія

124 Системний аналіз

6.040303 Системний аналіз

Опис:
Навчальний посібник містить теоретичні відомості з п’яти розділів: «Множини. Дії над множинами», «Відношення», «Алгебра логіки», «Класи Поста. Логічні схеми», «Графи». Кожний розділ містить стислі теоретичні відомості, приклади розв’язування типових задач та варіанти індивідуальних завдань для самостійної роботи студентів. Для студентів першого курсу ДНУ галузі знань 12 Інформаційні технології спеціаль- ностей: 124 Системний аналіз, 113 Прикладна математика, 121 Інженерія програмного за- безпечення, 122 Комп’ютерні науки ті інформаційні технології, 123 Комп’ютерна інженерія

[скачано: 13]