Методика викладання фахових дисциплін у вищій школі: навч. посіб

Викладач: Турчина Валентина Андріївна
Рік видання: 2017
Автор: Турчина В.А., Наконечна Т.В.
Спеціалізація:

124 Системний аналіз

Опис:
Навчальний посібник написано відповідно до програми дисципліни «Методика ви- кладання фахових дисциплін у вищій школі», яка вивчається магістрами спеціальності 124 – Системний аналіз. У посібнику висвітлено сучасні підходи до організації навчального проце- су на засадах компетентнісного та діяльнісного підходів. Детально розглянуто сучасні тех- нології навчання, як інструменти формування компетенцій фахівців. Дане видання може представляти інтерес для викладачів, аспірантів, студентів, усіх, кого цікавлять сучасні про- блеми освіти в університетах, перспективи їх розвитку.

[скачано: 1]