Методичні вказівки до виконання дипломних робіт для студентів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 105 прикладна фізика та наноматеріали

Викладач: Дробахін Олег Олегович
Предмет:
Рік видання: 2016
Автор: О. О. Дробахін, М. В. Андрєєв, О. Б. Гниленко, В. І. Магро, В. Д. Рябчій, Д. Ю. Салтиков
Спеціалізація:

8.04020401 Прикладна фізика КПК

Опис:

У методичних вказівках викладено мету виконання дипломних робіт, їх тематику, порядок виконання, вимоги до змісту пояснювальної записки та її оформлення, порядок підготовки та процедуру захисту. Вказівки розроблені на основі державних стандартів і відповідають освітньо-кваліфікаційним характеристикам спеціальності 105 Прикладна фізика та наноматеріали. Додатки містять зразки оформлення титульного аркушу дипломної роботи, реферату, бібліографічного опису різних видів джерел, форми супроводжуючих документів.

         Для студентів ДНУ, які навчаються за другим (магістерським) освітнім рівнем вищої освіти спеціальності 105 «Прикладна фізика та наноматеріали».

[скачано: 21]